Nieuwe privacywet.

                                        

                                       

 

Privacyverklaring Catering en Partyservice Joey van Breugel

 Beste (aanstaande) relatie,

Wij realiseren ons dat u als (aanstaande) relatie van Catering en Partyservice Joey van Breugel ons uw vertrouwen schenkt bij het verstrekken van privacygebonden informatie. Dat vertrouwen waarderen wij en wij zien het dan ook naast onze wettelijke plicht als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen.

Catering en Partyservice Joey van Breugel respecteert alle privacygebonden informatie van haar relaties die via welke weg dan ook tot haar komt. Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld, daar waar noodzakelijk vastgelegd vanwege wettelijke verplichtingen en/of om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server  en niet aan derden verkocht.

Welke gegevens verzamelen en bewaren wij en met welk doel?

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik maakt of eventueel gaat maken van onze diensten.

Wanneer u contact met ons opneemt voor een van onze diensten vragen wij u om uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het contact met u te kunnen onderhouden en de gevraagde dienst aan u te kunnen verlenen.

Indien het noodzakelijk is een deel van onze dienstverlening bij een externe partij onder te brengen, zullen wij ook aan deze derde partij uw gegevens moeten vertrekken. Ook die partijen zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, bewaren we indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten ook deze gegevens.

Wanneer u  via onze website met ons contact opneemt via de link van ons e-mailadres of via het versturen van het invulformulier, bewaren wij ook deze gegevens om met u te kunnen communiceren en/of de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

In het online gastenboek achtergelaten berichten worden eveneens door ons bewaard.

Voortkomende uit onze bedrijfsactiviteiten c.q. de contacten met onze relaties, bewaren wij indien noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening en/of voortkomende uit wettelijke verplichtingen, de volgende gegevens: 

 -Aanhef

-Voor- en/of achternaam

-Bedrijfsnaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-E-mailverkeer

-Ondertekende opdrachtovereenkomsten

-Ondertekende /goedgekeurde offertes

-Bestellijsten

-Facturen

-Betalingsgegevens

-Bankrekeningnummer

 

Bezoeken van onze website m.b.t. cookies

Onze website maakt gebruik van functionele (technisch noodzakelijke) cookies

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt via uw

persoonlijke browserinstellingen zelf bepalen cookies te weigeren of niet. Opgeslagen browserinformatie kunt u bovendien verwijderen via de instellingen van uw browser.

Social media-uitingen

Catering en Partyservice Joey van Breugel is een jonge en aktieve onderneming en daarom vanuit commercieel oogpunt ook aktief op social media met het doel nieuwe opdrachten te werven. Om dit doel te ondersteunen vindt er ook regelmatig verslaggeving plaats vanaf opdrachtlocaties.

Indien u wenst dat er vanaf uw opdrachtlocatie geen verslaggeving wordt gedaan, verzoeken wij u dit ons kenbaar te maken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zodra er een relatie met u bestaat als gevolg van een facturering,  worden uw gegevens op basis van belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaard.

Vanuit praktische en commerciele overwegingen bewaren we alle overige informatie voor een termijn van 2 jaar.

Opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid tot het opvragen,  inzien, wijzigen en verwijderen (binnen de wettelijke kaders) van  persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat er door ons onzorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Catering en Partyservice Joey van Breugel

Eigenaar Joey van Breugel

KVK 58659706

Kildijk 52

4255 TC Nieuwendijk

06 57 55 18 30 / b.g.g. 0183 - 401175

joeyvanbreugel@planet.nl

www.cateringjoey.nl